" آدرس رسمی دانشگاه در شبكه اجتماعي تلگرام جهت دريافت اطلاعيه ها و اخبار ويژه دانشجويان" :

 

azarpr@

 

قابل توجه دانشجويان محترم

با توجه به آغاز زمان ارزشيابی دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال 952 ( از تاريخ 16/02/96 لغايت 12/03/96 )، لطفا" پس از ورود به سامانه و قبل از دريافت کارت ورود به جلسه امتحان با انتخاب گزينه "دروس ارزشیابی" نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم های ارزشيابی استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامی در تکميل فرم های ارزشيابی جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصی حتی اساتيد قابل رويت و دسترسی نمی باشد و نتايج حاصل از ارزيابی بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش می شود. لذا در راستای ارتقاء کمي و كيفي آموزشی دانشگاه ، پاسخگويی دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهای ارزشيابی اساتيد بسيار مهم می باشد. لطفا" با ارزيابی دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشی ياری فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 

قابل توجه دانشجويان عزيز

 

 " تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلی 96 ـ 95 "

 

دانشجويانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند می توانند از مورخ 08/11/95لغايت09/11/95انتخاب واحد نمايند.

 

امتحانات روز سه شنبه 21/10/95 در روز سه شنبه 05/11/95 در همان ساعات اعلام شده قبلی برگزار خواهد شد

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

                                                               در نيمسال دوم سال تحصيلی 96-95                

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

04/11/1395

05/11/1395

 انتخاب واحد ورودي هاي 94 و 95

2

06/11/1395

07/11/1395

 انتخاب واحد ورودي هاي 93 و ماقبل

3

09/11/1395

10/03/1396

شروع و پايان کلاسها

4

16/11/1395

17/11/1395

حذف و اضافه

5

18/11/1395

13/02/1396

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

6

16/03/1396

03/04/1396

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلی در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامی می باشد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه 16/11/95 لغايت 17/11/95

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه برای تغيير گروه درسی که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافی است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجويانی که می خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسی خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسی که همنياز و وابسته درس ديگری است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراری وجود ندارد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودی سال 1395 

دانشجويان گرامي ورودي سال 95 براي استفاده از سامانه كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره شناسنامه تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت تکميل اطلاعات به لاتين و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

 

"تمديد انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلی 96 ـ 95 "

 

دانشجويانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند می توانند از مورخ 25/06/95لغايت26/06/95انتخاب واحد نمايند.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

                                                                در نيمسال اول سال تحصيلی 96-95                

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

20/06/1395

22/06/1395

 انتخاب واحد ورودي هاي 93 و 94

2

23/06/1395

24/06/1395

 انتخاب واحد ورودي هاي 92 و ماقبل

3

 انتخاب واحد ورودی های 95 توسط آموزش دانشكده صورت خواهد گرفت

4

27/06/1395

15/10/1395

شروع و پايان کلاسها

5

03/07/1395

04/07/1395

حذف و اضافه

6

05/07/1395

16/09/1395

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

18/10/1395

03/11/1395

شروع و پايان امتحانات

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودی سال1394

دانشجويان گرامي ورودي سال 94 براي استفاده از سامانه كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره شناسنامه تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت تکميل اطلاعات به لاتين و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

E توجه فرماييد :

پس از تاييد ديگر امکان تغيير اطلاعات را نخواهيد داشت ، لذا دقت لازم را مبذول فرماييد.