قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابي دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال دوم سال تحصيلی 1401-1400 ( از تاريخ 08/03/1401 لغايت 24/03/1401 )، لطفاً پس از ورود به سامانه با انتخاب گزينه "دروس ارزشيابي"نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم هاي ارزشيابي استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامي در تکميل فرم هاي ارزشيابي جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصي حتي اساتيد قابل رويت و دسترسي نمي باشد و نتايج حاصل از ارزيابي بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش مي شود. لذا در راستاي ارتقاء کمي و كيفي آموزشي دانشگاه ، پاسخگويي دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهاي ارزشيابي اساتيد بسيار مهم مي باشد. لطفاً با ارزيابي دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشي ياري فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده و در هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰

 

دانشجوياني عزیزی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند روزپنجشنبه از ساعت10:00 مورخ 21/11/۱۴۰۰ لغایت روز جمعه ساعت 22:00 مورخ 22/11/1400 انتخاب واحد نمايند.

اطلاعیه

نحوه برگزاری کلاس ها در شروع نیمسال جاری

(با توجه به شرایط سویه امیکرون بیماری کرونا)

پیرو مصوبه قبلی هیات رئیسه دانشگاه و علیرغم برنامه ریزی صورت گرفته به منظور برگزاری حضوری کلاس های تحصیلات تکمیلی از ابتدای نیمسال دوم 1401-1400، موضوع مجددا مطرح و با توجه به وضعیت شیوع سویه امیکرون بیماری کرونا، مقرر گردید تا تاریخ 07/12/1400 کلاس های آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت غیرحضوری برگزار گردد. در ضمن زمان و نحوه حضوری شدن کلاس های دانشجویان متعاقبا تصمیم گیری و اعلام خواهد گردید.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

16/11/۱۴۰۰

18/11/۱۴۰۰

 انتخاب واحد ورودی هاي ۹۹ و 1400

2

19/11/۱۴۰۰

20/11/۱۴۰۰

 انتخاب واحد ورودي هاي 98 و ماقبل

۳

23/11/۱۴۰۰

2۵/03/1401

شروع و پايان کلاسها

4

3۰/11/۱۴۰۰

0۱/12/۱۴۰۰

حذف و اضافه

5

02/12/۱۴۰0

21/۰2/1401

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

6

04/04/1401

22/04/1401

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات مهم درخصوص حذف بسيار و اضافه:

زمان حذف و اضافه: 30/11/۱۴۰۰ لغايت 0۱/12/۱۴۰۰

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابي دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال اول سال تحصيلی 1401-1400 ( از تاريخ 27/09/1400 لغايت 14/10/1400 )، لطفاً پس از ورود به سامانه با انتخاب گزينه "دروس ارزشيابي"نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم هاي ارزشيابي استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامي در تکميل فرم هاي ارزشيابي جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصي حتي اساتيد قابل رويت و دسترسي نمي باشد و نتايج حاصل از ارزيابي بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش مي شود. لذا در راستاي ارتقاء کمي و كيفي آموزشي دانشگاه ، پاسخگويي دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهاي ارزشيابي اساتيد بسيار مهم مي باشد. لطفاً با ارزيابي دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشي ياري فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده و در هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال 1400

 

دانشجويان گرامي ورودي سال 1400 براي استفاده از سامانه نوع کاربري دانشجو ، كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره ملي تعريف شده است.لطفاً پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل فرم پايش اطلاعات فرهنگي (پرسشنامه) اقدام نمایید پس از تکمیل این پرسشنامه به انتخاب واحد و برنامه هفتگي دسترسي خواهيد داشت.  ضمناًهيچ فيلدي را خالي باقي نگذاريد. فرمت تاريخ تولد صحيح است و آن را تغيير ندهيد. در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

 

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

 

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

 

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند روزپنجشنبه مورخ ۲۵/۰۶/۱۴۰۰ انتخاب واحد نمايند.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

۲۰/۰۶/۱۴۰۰

۲۲/۰۶/۱۴۰۰

 انتخاب واحد ورودی هاي ۹۹ و ۹۸

2

۲۳/۰۶/۱۴۰۰

۲۴/۰۶/۱۴۰۰

 انتخاب واحد ورودي هاي 97 و ماقبل

۳

۲۷/۰۶/۱۴۰۰

۱۵/۱۰/1400

شروع و پايان کلاسها

4

۱۰/۰۷/۱۴۰۰

۱۱/۰۷/۱۴۰۰

حذف و اضافه

5

۱۲/۰۷/۱۴۰۰

۱۷/۰۹/1400

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

6

۲۱/۱۰/1400

۰۶/۱۱/1400

شروع و پايان امتحانات

۷

 انتخاب واحد ورودي هاي ۱۴۰۰ به صورت تجمعی و توسط اداره آموزش دانشکده انجام خواهد یافت.

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات مهم درخصوص حذف بسيار و اضافه:

زمان حذف و اضافه: ۱۰/۰۷/۱۴۰۰ لغايت ۱۱/۰۷/۱۴۰۰

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

جهت ثبت نام به اطلاع دانشجويان گرامي جديدالورود مي رساند :

 

جهت ورود به سيستم ثبت نام نوع کاربري خود را بر روي دانشجويان جديدالورود قرار داده و كد كاربري ، كد ملي و كلمه عبور، شماره داوطلبي براي با آزمون و پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) بوده و ۵ رقم آخر کد ملي براي استعدادهاي درخشان مي باشد.

 

کد کاربري :كدملي

كلمه عبور :شماره داوطلبي براي با آزمون و پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) و ۵ رقم آخر کد ملي براي استعدادهاي درخشان

پرينت کد رهگيري در زمان ارسال مدارک ضروري مي باشد.

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در تمامي مقاطع تحصيلي

(دكتري تخصصي - كارشناسي ارشد - آزمون سراسري) سال 1400

برنامه زمان بندی ثبت نام دانشجويان نو ورود

 

1-   ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان دكتري تخصصي 06/06/1400 لغايت 09/06/1400

تا تاريخ 12/06/1400 تمديد شد.

2-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد

۰2/۰8/1400 لغايت 05/۰8/1400

تا تاريخ ۰۷/۰۸/1400 تمديد شد.

3-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسری (رشته های تحصیلی با آزمون و پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصیلی كاربري: كد ملي و كلمه عبور: شماره داوطلبي

۰۷/۰۷/1400 لغايت ۱۱/۰۷/1400

تا تاريخ ۱۴/۰۷/1400 تمديد شد.

۴- ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسي ارشد (استعدادهاي درخشان)

كاربري: كد ملي و كلمه عبور: ۵ رقم آخر کد ملي

۰1/۰9/1400 لغايت 03/۰9/1400

تا تاريخ ۰۵/۰۹/1400 تمديد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1400 ـ 1399

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از مورخ 23/11/۹9 لغايت 24/11/۹9 انتخاب واحد نمايند.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1399

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

18/11/1399

20/11/1399

 انتخاب واحد ورودي 98

2

09/12/1399

10/12/1399

 انتخاب واحد ورودي 99

۳

21/11/1399

23/11/1399

 انتخاب واحد ورودي هاي 97 و ماقبل

4

25/11/1399

26/03/1400

شروع و پايان کلاسها

5

02/12/1399

03/12/1399

حذف و اضافه ورودی های ۹۸ و ماقبل

6

23/12/1399

24/12/1399

حذف و اضافه ورودی ۹۹

7

04/12/1399

22/02/1400

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

8

05/04/1400

23/04/1400

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه ورودی های ۹۸ و ماقبل: 02/12/99 لغايت 03/12/99

زمان حذف و اضافه ورودی ۹۹: 23/12/99 لغايت 24/12/99

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

 

اطلاعيه گروه معارف اسلامي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند : ارزشيابي دروس معارف اسلامي در نيمسال دوم سال تحصيلي 99 ـ 98 صرفاً بر اساس فعاليت هاي دانشجويان در سامانه آموزش مجازي دانشگاهيان (ec.nahad.ir) خواهد بود. بنابراين گروه معارف اسلامي به غير از درس ارزشهاي دفاع مقدس و درس دانش خانواده و جمعيت استاد خانم دکتر ناموران، هيچ گونه آزموني در سامانه مجازي دانشگاه برگزار نخواهد کرد.

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 99 ـ 98

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از مورخ 17/11/۹8 لغايت 18/11/۹8 انتخاب واحد نمايند.

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

12/۱۱/1398

13/۱۱/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 97 و 98

2

14/۱۱/1398

16/۱۱/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 96 و ماقبل

4

۱9/۱۱/1398

20/۰۳/1399

شروع و پايان کلاسها

5

26/۱۱/1398

۲7/۱۱/1398

حذف و اضافه

6

۲8/۱۱/1398

۱7/۰۲/1399

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

۲5/۰۳/1399

11/۰۴/1399

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه 26/۱۱/98 لغايت ۲7/۱۱/98

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال  1399

 

دانشجويان گرامي ورودي سال 99 براي استفاده از سامانه نوع کاربري دانشجو ، كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره ملي تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

 

 

 

جهت ثبت نام به اطلاع دانشجويان گرامي جديدالورود مي رساند :

 

جهت ورود به سيستم ثبت نام نوع کاربري خود را بر روي دانشجويان جديدالورود قرار داده و كد كاربري ، كد ملي و كلمه عبور، شماره داوطلبي براي با آزمون و شماره پرونده براي پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصيلي ( بدون آزمون)  و ۵ رقم آخر کد ملي براي استعدادهاي درخشان مي باشد.

 

کد کاربري :كدملي

كلمه عبور :شماره داوطلبي براي با آزمون و شماره پرونده براي پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) و ۵ رقم آخر کد ملي براي استعدادهاي درخشان

پرينت کد رهگيري در زمان تحويل مدارک به دانشکده ضروري مي باشد.

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در تمامي مقاطع تحصيلي

(دكتري تخصصي - كارشناسي ارشد - آزمون سراسري) سال 1399

 

 

4-   ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان دكتري تخصصي  07/8/99 لغايت 10/8/99

5-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ۱۱/۸/۹۹ لغايت ۱۶/۸/۹۹

6-     ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسري ۱۷/۸/۹۹ لغايت ۲۱/۸/۹۹  كاربري: كد ملي و كلمه عبور: شماره داوطلبي

7-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسري صرفاْ با اعمال سوابق تحصيلي (بدون آزمون) ۱۷/۸/۹۹ لغايت ۲۱/۸/۹۹ كاربري: كد ملي و كلمه عبور: شماره پرونده

8-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسي ارشد (استعدادهاي درخشان)

۱۴/۸/۹۹ لغايت ۱۶/۸/۹۹  كاربري: كد ملي و كلمه عبور: ۵ رقم آخر کد ملي

 

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 1400 ـ 1399

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از مورخ 15/06/۹9 لغايت 16/09/۹9 انتخاب واحد نمايند.

 

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

10/06/1399

12/06/1399

 انتخاب واحد ورودي هاي 97 و 98

2

13/06/1399

14/06/1399

 انتخاب واحد ورودي هاي 96 و ماقبل

4

22/06/1399

10/10/1399

شروع و پايان کلاسها

5

05/07/1399

06/07/1399

حذف و اضافه

6

07/07/1399

۱2/09/1399

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

۲0/10/1399

08/11/1399

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه 05/07/99 لغايت 06/07/99

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

 

اطلاعيه گروه معارف اسلامي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند : ارزشيابي دروس معارف اسلامي در نيمسال دوم سال تحصيلي 99 ـ 98 صرفاً بر اساس فعاليت هاي دانشجويان در سامانه آموزش مجازي دانشگاهيان (ec.nahad.ir) خواهد بود. بنابراين گروه معارف اسلامي به غير از درس ارزشهاي دفاع مقدس و درس دانش خانواده و جمعيت استاد خانم دکتر ناموران، هيچ گونه آزموني در سامانه مجازي دانشگاه برگزار نخواهد کرد.

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 99 ـ 98

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از مورخ 17/11/۹8 لغايت 18/11/۹8 انتخاب واحد نمايند.

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

12/۱۱/1398

13/۱۱/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 97 و 98

2

14/۱۱/1398

16/۱۱/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 96 و ماقبل

4

۱9/۱۱/1398

20/۰۳/1399

شروع و پايان کلاسها

5

26/۱۱/1398

۲7/۱۱/1398

حذف و اضافه

6

۲8/۱۱/1398

۱7/۰۲/1399

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

۲5/۰۳/1399

11/۰۴/1399

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه 26/۱۱/98 لغايت ۲7/۱۱/98

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

برگزاري امتحانات روز يکشنبه  29  دي ماه در همان ساعت هاي قبلي به روز دوشنبه 7  بهمن ماه موکول گرديد.

 

 

قابل توجه دانشجويان گرامي

 

امتحانات روز يکشنبه  29  دي ماه برگزار نخواهد شد.

 به علت بارش شديد برف و برودت هوا ، امتحانات روز يکشنبه  29  دي ماه برگزار نخواهد شد و زمان برگزاري امتحانات اين روز متعاقباً به اطلاع عزيزان خواهد رسيد.

 

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

برگزاري امتحانات روز دوشنبه  16  دي ماه در همان ساعت هاي قبلي به روز چهارشنبه 2  بهمن ماه و امتحانات روز سه شنبه 17  دي ماه در همان ساعت هاي قبلي به روز شنبه 5  بهمن ماه موکول گرديد.

 

 

 

قابل توجه دانشجويان گرامي

 

 

امتحانات 16 و 17 دي ماه لغو گرديد.

 

ضمن عرض تسليت شهادت سردار پر افتخار جهان اسلام و مجاهد في سبيل ا ... سپهبد حاج قاسم سليماني ، به استحضار دانشجويان گرامي مي رساند : به منظور تسهيل رفت و آمد دانشجويان عزيز و شرکت کنندگان در مراسم تشييع پيکر مطهر اين سردار سرافراز ، کليه امتحانات در روزهاي دوشنبه 16 دي ماه و  سه شنبه 17 دي ماه لغو ، و برگزاري امتحانات روز دوشنبه  16  دي ماه در همان ساعت هاي قبلي به روز چهارشنبه 2  بهمن ماه و امتحانات روز سه شنبه 17  دي ماه در همان ساعت هاي قبلي به روز شنبه 5  بهمن ماه موکول گرديد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابي دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال 981 ( از تاريخ 23/09/98 لغايت 10/10/98 )، لطفا" پس از ورود به سامانه و قبل از دريافت کارت ورود به جلسه امتحان با انتخاب گزينه "دروس ارزشيابي" نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم هاي ارزشيابي استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامي در تکميل فرم هاي ارزشيابي جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصي حتي اساتيد قابل رويت و دسترسي نمي باشد و نتايج حاصل از ارزيابي بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش مي شود. لذا در راستاي ارتقاء کمي و كيفي آموزشي دانشگاه ، پاسخگويي دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهاي ارزشيابي اساتيد بسيار مهم مي باشد. لطفا" با ارزيابي دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشي ياري فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

تاكيد مي گردد با عنايت به اينكه همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحان براي شركت در جلسه آزمون الزامي است لذا دريافت كارت ورود به جلسه منوط به تكميل فرم ارزيابي مي باشد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال  1398

 

دانشجويان گرامي ورودي سال 98 براي استفاده از سامانه نوع کاربري دانشجو ، كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره ملي تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 99 ـ 98

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از مورخ 18/06/۹8 لغايت 2۲/06/۹8 انتخاب واحد نمايند.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال اول سال تحصيلي 99-98

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

12/06/1398

14/06/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 96 و 97

2

16/06/1398

17/06/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 95 و ماقبل

3

 انتخاب واحد ورودهاي 98 توسط آموزش دانشکده صورت خواهد گرفت.

4

23/06/1398

11/10/1398

شروع و پايان کلاسها

5

30/06/1398

31/06/1398

حذف و اضافه

6

01/07/1398

13/09/1398

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

15/10/1398

01/11/1398

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه 3۰/06/98 لغايت 3۱/06/98

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

 

به اطلاع دانشجويان گرامي جديدالورود مي رساند :

 

جهت ورود به سيستم ثبت نام نوع کاربري خود را بر روي دانشجويان جديدالورود قرار داده و كد كاربري ، كد ملي و كلمه عبور، شماره داوطلبي براي با آزمون و شماره پرونده براي بدون آزمون مي باشد.

 

کد کاربري :كدملي

كلمه عبور :شماره داوطلبي براي با آزمون و شماره پرونده براي بدون آزمون

پرينت کد رهگيري در زمان تحويل مدارک به دانشکده ضروري مي باشد.

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در تمامي مقاطع تحصيلي

(دكتري تخصصي - كارشناسي ارشد - آزمون سراسري) سال 1398

 

 

9-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان دكتري تخصصي  12/6/98 لغايت 14/6/98

 

تا تاريخ 15/6/98 تمديد شد.

10-        ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد 24/6/98 لغايت 27/6/98

تا تاريخ 28/6/98 تمديد شد.

11-        ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسري 30/6/98 لغايت 04/7/98

12-        ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسري صرفاْ با اعمال سوابق تحصيلي (بدون آزمون) 10/7/98 لغايت 11/7/98 كد كاربري ، كد ملي و كلمه عبور، شماره پرونده

5- ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسي ارشد (استعدادهاي درخشان)

متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابي دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال 972 ( از تاريخ 28/02/98 لغايت 17/03/98 )، لطفا" پس از ورود به سامانه و قبل از دريافت کارت ورود به جلسه امتحان با انتخاب گزينه "دروس ارزشيابي" نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم هاي ارزشيابي استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامي در تکميل فرم هاي ارزشيابي جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصي حتي اساتيد قابل رويت و دسترسي نمي باشد و نتايج حاصل از ارزيابي بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش مي شود. لذا در راستاي ارتقاء کمي و كيفي آموزشي دانشگاه ، پاسخگويي دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهاي ارزشيابي اساتيد بسيار مهم مي باشد. لطفا" با ارزيابي دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشي ياري فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 

اطلاعيه

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند با توجه به انتقال حسابهاي دانشگاه از بانک ملي به بانک مرکزي از واريز شهريه به شماره حساب قبلي بانک ملي خودداري  نموده و جهت پرداخت شهريه به يکي از روشهاي زير اقدام نمايند :

1 پرداخت بصورت اينترنتي

2 پرداخت از طريق دستگاه پوز در واحد امورمالي دانشگاه

3 واريزي به حساب شماره  4001074603022217بانک مرکزي (از طريق بانک ملي ) با شناسه 375074654120007000000000000021  و ارائه آن به امور مالي دانشگاه

با تشکر ـ امور مالي دانشگاه

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۸ ـ ۹۷

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از مورخ ۱۱/۱۱/۹۷ لغايت ۱۲/۱۱/۹۷ انتخاب واحد نمايند.

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

۰۷/۱۱/1397

۰۸/۱۱/1397

 انتخاب واحد ورودي هاي ۹۶ و ۹۷

2

۰۹/۱۱/1397

۱۰/۱۱/1397

 انتخاب واحد ورودي هاي ۹۵ و ماقبل

4

۱۳/۱۱/1397

۱۵/۰۳/139۸

شروع و پايان کلاسها

5

۲۰/۱۱/1397

۲۱/۱۱/1397

حذف و اضافه

6

۲۲/۱۱/1397

۱۱/۰۲/139۸

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

۲۰/۰۳/139۸

۰۵/۰۴/139۸

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه ۲۰/۱۱/97 لغايت ۲۱/۱۱/97

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه براي تغيير گروه درسي که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافي است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجوياني که مي خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسي خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسي که همنياز و وابسته درس ديگري است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراري وجود ندارد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابي دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال 971 ( از تاريخ 24/09/97 لغايت 14/10/97 )، لطفا" پس از ورود به سامانه و قبل از دريافت کارت ورود به جلسه امتحان با انتخاب گزينه "دروس ارزشيابي" نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم هاي ارزشيابي استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامي در تکميل فرم هاي ارزشيابي جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصي حتي اساتيد قابل رويت و دسترسي نمي باشد و نتايج حاصل از ارزيابي بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش مي شود. لذا در راستاي ارتقاء کمي و كيفي آموزشي دانشگاه ، پاسخگويي دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهاي ارزشيابي اساتيد بسيار مهم مي باشد. لطفا" با ارزيابي دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشي ياري فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال ۱۳۹۷

 

دانشجويان گرامي ورودي سال ۹۷ براي استفاده از سامانه نوع کاربري دانشجو ، كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره شناسنامه تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

 

دانشجوي محترم: لطفا اخبار و اطلاعيه هاي رسمي دانشگاه در حوزه هاي آموزشي و دانشجويي را علاوه بر وبسايت دانشگاه ، در پيام رسان سروش به آدرس

پيگيري نمائيد. @azarpr

 

 

 

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 97 ـ 96

 

دانشجوياني که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند مي توانند از مورخ 12/11/96 لغايت 14/11/96 انتخاب واحد نمايند.

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلي در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامي مي باشد.

 

براي مشاهده نمرات نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 مسير گزارش/کارنامه نيمسال را انتخاب و سپس نيمسال مورد نظر را انتخاب و بر روي تغيير نيمسال کليک نماييد.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

08/11/1396

09/11/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 95 و 96

2

10/11/1396

11/11/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 94 و ماقبل

3

14/11/1396

16/03/1397

شروع و پايان کلاسها

4

21/11/1396

22/11/1396

حذف و اضافه

5

23/11/1396

12/02/1397

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

6

21/03/1397

06/04/1397

شروع و پايان امتحانات

 

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال ۱۳۹۶

 

دانشجويان گرامي ورودي سال ۹۶ براي استفاده از سامانه كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره داوطلبي تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

اطلاعيه مهم

 

دسترسي به اطلاعات آموزشي آسان شد. دانشجويان گرامي مي توانند نرم افزار موبايل دانشجو را رايگان و فقط از کانال زير دريافت کنند.

https://t.me/studentsamasoft

ليست امکانات نسخه 1.1.۴:

1) امکان دريافت خلاصه اطلاعات مالي.

2) امکان دريافت اطلاعات کارنامه تحصيلي.

3) اعتراض به نمره و نمايش پاسخ استاد.

4) امکان دريافت اطلاعات دروس اخذ شده ترم جاري.

5) نمايش اطلاعات بدون اتصال به اينترنت.

6) بالا بردن سطح امنيت نام کاربري و رمز عبور مبتني بر تصديق هويت دو عاملي.

 

 

ضمناً در نسخه هاي بعدي اپليکيشن موبايل، قابليت هاي انتخاب واحد و پرداخت آنلاين شهريه اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

 

به اطلاع تمامي دانشجويان محترم مي رساند که معاونت پژوهش وفناوري دانشگاه جهت تقويت بعد مهارت آموزي دانشجويان و توسعه فرصت هاي کارآفريني،دوره هاي آموزشي ذيل را براي نيم سال اول سالتحصيلي 96-97 برگزار مي نمايد. اين دوره ها رايگان و  به صورت اختياري بوده و معادل صفر واحد درسي مي باشد. دانشجويان مي توانند حين ثبت نام ترم جديد نسبت به انتخاب حداکثر دو دوره مهارتي (يک مهارت سخت و يک مهارت نرم) در سيستم سما آموزشي براساس برنامه زماني ارائه شده اقدام نمايند.لازم به توضيح است که پس از اتمام دوره ها و موفقيت در آزمون نهايي گواهي معتبر گذراندن دورهاز طرف دانشگاه و در برخي دوره ها بصورت مشترک با سازمان فني و حرفه اي اعطا ء خواهد گرديد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بيشتر به گروه کار آفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه واقع در ساختمان اداري مراجعه نمايند.

 

رديف

عنوان مهارت

نوع مهارت

ميزان ساعت

دانشکده مسئول برنامه ريزي

1

مهارت هاي شهروندي

نرم

16 ساعت

الهيات

2

مهارت هاي فني برق ساختمان و برق صنعتي

سخت

16 ساعت

فني و مهندسي

3

اصول سرمايه گذاري در بازار سهام

نرم

16 ساعت

علوم پايه

4

مهارت هاي نامه نگاري اداري و رسمي

نرم

16 ساعت

ادبيات و علوم انساني

5

مديريت شبکه هاي کامپيوتر خانگي

سخت

16 ساعت

فناوري اطلاعات و مهندسي کامپيوتر

 

 

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

18/06/1396

20/06/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 94 و 95

2

21/06/1396

22/06/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 93 و ماقبل

3

 انتخاب واحد ورودهاي 96 توسط آموزش دانشکده صورت خواهد گرفت.

4

25/06/1396

13/10/1396

شروع و پايان کلاسها

5

01/07/1396

02/07/1396

حذف و اضافه

6

03/07/1396

14/09/1396

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

16/10/1396

02/11/1396

شروع و پايان امتحانات

 

 

 

" آدرس رسمي دانشگاه در شبكه اجتماعي سروش جهت دريافت اطلاعيه ها و اخبار ويژه دانشجويان" :

 

https://sapp.ir/azarpr