تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلی 99 ـ 98

 

دانشجويانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند می توانند از مورخ 17/11/۹8 لغايت 18/11/۹8 انتخاب واحد نمايند.

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلی 99-98

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

12/۱۱/1398

13/۱۱/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 97 و 98

2

14/۱۱/1398

16/۱۱/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 96 و ماقبل

4

۱9/۱۱/1398

20/۰۳/1399

شروع و پايان کلاسها

5

26/۱۱/1398

۲7/۱۱/1398

حذف و اضافه

6

۲8/۱۱/1398

۱7/۰۲/1399

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

۲5/۰۳/1399

11/۰۴/1399

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلی در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامی می باشد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه 26/۱۱/98 لغايت ۲7/۱۱/98

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه برای تغيير گروه درسی که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافی است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجويانی که می خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسی خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسی که همنياز و وابسته درس ديگری است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراری وجود ندارد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

برگزاري امتحانات روز يکشنبه  29  دی ماه در همان ساعت های قبلی به روز دوشنبه 7  بهمن ماه موکول گردید.

 

 

قابل توجه دانشجويان گرامی

 

امتحانات روز يکشنبه  29  دي ماه برگزار نخواهد شد.

 به علت بارش شديد برف و برودت هوا ، امتحانات روز يکشنبه  29  دي ماه برگزار نخواهد شد و زمان برگزاری امتحانات اين روز متعاقباً به اطلاع عزیزان خواهد رسيد.

 

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

برگزاري امتحانات روز دوشنبه  16  دی ماه در همان ساعت های قبلی به روز چهارشنبه 2  بهمن ماه و امتحانات روز سه شنبه 17  دی ماه در همان ساعت های قبلی به روز شنبه 5  بهمن ماه موکول گردید.

 

 

 

قابل توجه دانشجويان گرامی

 

 

امتحانات 16 و 17 دي ماه لغو گرديد.

 

ضمن عرض تسليت شهادت سردار پر افتخار جهان اسلام و مجاهد في سبيل ا ... سپهبد حاج قاسم سليماني ، به استحضار دانشجويان گرامي مي رساند : به منظور تسهيل رفت و آمد دانشجويان عزيز و شرکت کنندگان در مراسم تشييع پيکر مطهر اين سردار سرافراز ، کليه امتحانات در روزهاي دوشنبه 16 دي ماه و  سه شنبه 17 دي ماه لغو ، و برگزاري امتحانات روز دوشنبه  16  دی ماه در همان ساعت های قبلی به روز چهارشنبه 2  بهمن ماه و امتحانات روز سه شنبه 17  دی ماه در همان ساعت های قبلی به روز شنبه 5  بهمن ماه موکول گردید.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابی دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال 981 ( از تاريخ 23/09/98 لغايت 10/10/98 )، لطفا" پس از ورود به سامانه و قبل از دريافت کارت ورود به جلسه امتحان با انتخاب گزينه "دروس ارزشیابی" نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم های ارزشيابی استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامی در تکميل فرم های ارزشيابی جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصی حتی اساتيد قابل رويت و دسترسی نمی باشد و نتايج حاصل از ارزيابی بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش می شود. لذا در راستای ارتقاء کمي و كيفي آموزشی دانشگاه ، پاسخگويی دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهای ارزشيابی اساتيد بسيار مهم می باشد. لطفا" با ارزيابی دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشی ياری فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

تاكيد مي گردد با عنايت به اينكه همراه داشتن كارت ورود به جلسه امتحان براي شركت در جلسه آزمون الزامي است لذا دريافت كارت ورود به جلسه منوط به تكميل فرم ارزيابي مي باشد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودی سال  1398

 

دانشجويان گرامي ورودي سال 98 براي استفاده از سامانه نوع کاربری دانشجو ، كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره ملی تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلی 99 ـ 98

 

دانشجويانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند می توانند از مورخ 18/06/۹8 لغايت 2۲/06/۹8 انتخاب واحد نمايند.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال اول سال تحصيلی 99-98

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

12/06/1398

14/06/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 96 و 97

2

16/06/1398

17/06/1398

 انتخاب واحد ورودي هاي 95 و ماقبل

3

 انتخاب واحد ورودهای 98 توسط آموزش دانشکده صورت خواهد گرفت.

4

23/06/1398

11/10/1398

شروع و پايان کلاسها

5

30/06/1398

31/06/1398

حذف و اضافه

6

01/07/1398

13/09/1398

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

15/10/1398

01/11/1398

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلی در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامی می باشد.

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه 3۰/06/98 لغايت 3۱/06/98

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه برای تغيير گروه درسی که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافی است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجويانی که می خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسی خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسی که همنياز و وابسته درس ديگری است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراری وجود ندارد.

 

 

به اطلاع دانشجويان گرامی جديدالورود مي رساند :

 

جهت ورود به سيستم ثبت نام نوع کاربری خود را بر روی دانشجويان جديدالورود قرار داده و كد كاربري ، كد ملي و كلمه عبور، شماره داوطلبي برای با آزمون و شماره پرونده برای بدون آزمون مي باشد.

 

کد کاربری :كدملي

كلمه عبور :شماره داوطلبي برای با آزمون و شماره پرونده برای بدون آزمون

پرينت کد رهگيری در زمان تحويل مدارک به دانشکده ضروری می باشد.

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در تمامي مقاطع تحصيلي

(دكتري تخصصي - كارشناسي ارشد - آزمون سراسري) سال 1398

 

 

1-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان دكتري تخصصي  12/6/98 لغايت 14/6/98

 

تا تاريخ 15/6/98 تمديد شد.

2-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد 24/6/98 لغايت 27/6/98

تا تاريخ 28/6/98 تمديد شد.

3-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسري 30/6/98 لغايت 04/7/98

4-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسري صرفاْ با اعمال سوابق تحصيلی (بدون آزمون) 10/7/98 لغايت 11/7/98 كد كاربري ، كد ملي و كلمه عبور، شماره پرونده

5- ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسي ارشد (استعدادهای درخشان)

متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابی دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال 972 ( از تاريخ 28/02/98 لغايت 17/03/98 )، لطفا" پس از ورود به سامانه و قبل از دريافت کارت ورود به جلسه امتحان با انتخاب گزينه "دروس ارزشیابی" نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم های ارزشيابی استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامی در تکميل فرم های ارزشيابی جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصی حتی اساتيد قابل رويت و دسترسی نمی باشد و نتايج حاصل از ارزيابی بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش می شود. لذا در راستای ارتقاء کمي و كيفي آموزشی دانشگاه ، پاسخگويی دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهای ارزشيابی اساتيد بسيار مهم می باشد. لطفا" با ارزيابی دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشی ياری فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به انتقال حسابهای دانشگاه از بانک ملی به بانک مرکزی از واریز شهریه به شماره حساب قبلی بانک ملی خودداری  نموده و جهت پرداخت شهریه به یکی از روشهای زیر اقدام نمایند :

1 پرداخت بصورت اینترنتی

2 پرداخت از طریق دستگاه پوز در واحد امورمالی دانشگاه

3 واریزی به حساب شماره  4001074603022217بانک مرکزی (از طریق بانک ملی ) با شناسه 375074654120007000000000000021  و ارائه آن به امور مالی دانشگاه

با تشکر ـ امور مالی دانشگاه

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلی ۹۸ ـ ۹۷

 

دانشجويانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند می توانند از مورخ ۱۱/۱۱/۹۷ لغايت ۱۲/۱۱/۹۷ انتخاب واحد نمايند.

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلی 98-97

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

۰۷/۱۱/1397

۰۸/۱۱/1397

 انتخاب واحد ورودي هاي ۹۶ و ۹۷

2

۰۹/۱۱/1397

۱۰/۱۱/1397

 انتخاب واحد ورودي هاي ۹۵ و ماقبل

4

۱۳/۱۱/1397

۱۵/۰۳/139۸

شروع و پايان کلاسها

5

۲۰/۱۱/1397

۲۱/۱۱/1397

حذف و اضافه

6

۲۲/۱۱/1397

۱۱/۰۲/139۸

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

۲۰/۰۳/139۸

۰۵/۰۴/139۸

شروع و پايان امتحانات

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلی در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامی می باشد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

نکات بسيار مهم درخصوص حذف و اضافه:

زمان حذف و اضافه ۲۰/۱۱/97 لغايت ۲۱/۱۱/97

1) در مرحله حذف و اضافه امكان اخذ 2 درس ، حذف 2 درس و تغيير گروه 2 درس (با رعايت سقف مجاز تعداد واحد) وجود خواهد داشت.

2) درمرحله حذف و اضافه برای تغيير گروه درسی که در مرحله انتخاب واحد ثبت شده نياز به حذف درس و سپس اخذ گروه جديد نيست بلکه کافی است با استفاده از ستون تغيير گروه، گروه جديد را ثبت نمود. به عبارتي ديگر دانشجويانی که می خواهند در بازه حذف و اضافه گروه درسی خود را تغيير دهند نبايد آن درس را حذف نمايند بلکه بايد از گزينه تغيير گروه استفاده نمايند. در صورت حذف درس در مقطع حذف و اضافه امکان اخذ مجدد آن وجود ندارد.

3) حذف درسی که همنياز و وابسته درس ديگری است و نيز حذف دروس فقط عملي امكان پذير نخواهد بود.

4) براي دانشجويان تحصيلات تكميلي حذف و اضافه و حذف اضطراری وجود ندارد.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم

 

با توجه به آغاز زمان ارزشيابی دانشجويان عزيز از كيفيت تدريس اساتيد محترم در نيمسال 971 ( از تاريخ 24/09/97 لغايت 14/10/97 )، لطفا" پس از ورود به سامانه و قبل از دريافت کارت ورود به جلسه امتحان با انتخاب گزينه "دروس ارزشیابی" نسبت به اعلام نظرات و پيشنهادات و تکميل فرم های ارزشيابی استادان خود اقدام فرماييد. لازم به ذکر است نظرات دانشجويان گرامی در تکميل فرم های ارزشيابی جنبه محرمانه داشته و توسط هيچ شخصی حتی اساتيد قابل رويت و دسترسی نمی باشد و نتايج حاصل از ارزيابی بعد از پايان امتحانات و اعلام نمرات گزارش می شود. لذا در راستای ارتقاء کمي و كيفي آموزشی دانشگاه ، پاسخگويی دقيق و صادقانه به سوالات مندرج در فرمهای ارزشيابی اساتيد بسيار مهم می باشد. لطفا" با ارزيابی دقيق و به موقع و با اعلام نظرات و پيشنهادات خود ما را در بهبود و پيشرفت آموزشی ياری فرماييد.

انجام ارزشيابي زماني کامل خواهد شد که :

براي تمام دروس ، فرم ارزشيابي تكميل شده ودر هر فرم نيز به تمام سوالات پاسخ داده شود.

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودی سال ۱۳۹۷

 

دانشجويان گرامي ورودي سال ۹۷ براي استفاده از سامانه نوع کاربری دانشجو ، كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره شناسنامه تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

 

دانشجوی محترم: لطفا اخبار و اطلاعيه های رسمی دانشگاه در حوزه های آموزشی و دانشجويی را علاوه بر وبسايت دانشگاه ، در پيام رسان سروش به آدرس

پيگيری نمائيد. @azarpr

 

 

 

 

تمديد انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلی 97 ـ 96

 

دانشجويانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند می توانند از مورخ 12/11/96 لغايت 14/11/96 انتخاب واحد نمايند.

 

انتخاب مجدد درس پايان نامه و يا رساله توسط دانشجويان تحصيلات تکميلی در هر نيمسال تا مرحله دفاع الزامی می باشد.

 

برای مشاهده نمرات نيمسال اول سال تحصيلی 97-96 مسير گزارش/کارنامه نيمسال را انتخاب و سپس نيمسال مورد نظر را انتخاب و بر روی تغيير نيمسال کليک نماييد.

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال دوم سال تحصيلی 97-96

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

08/11/1396

09/11/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 95 و 96

2

10/11/1396

11/11/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 94 و ماقبل

3

14/11/1396

16/03/1397

شروع و پايان کلاسها

4

21/11/1396

22/11/1396

حذف و اضافه

5

23/11/1396

12/02/1397

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

6

21/03/1397

06/04/1397

شروع و پايان امتحانات

 

 

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودی سال ۱۳۹۶

 

دانشجويان گرامي ورودي سال ۹۶ براي استفاده از سامانه كد كاربري شماره دانشجويي و كلمه عبور شماره داوطلبی تعريف شده است . لطفا" پس از ورود به سامانه ، صفحه كليد خود را به حالت فارسي قرار داده و نسبت به تكميل پرسشنامه اقدام نموده و در خاتمه كار و به منظور حفظ امنيت رمز عبور خود را تغيير دهيد.

بديهي است در صورت عدم تکميل اطلاعات و يا نامشخص بودن موارد و ... كاربري شما غيرفعال خواهدشد.

لطفا به طور مرتب در فواصل زماني گذر واژه (كلمه عبور) خود را عوض نمائيد.

از انتخاب رمز عبور آسان و قابل حدس مثل سالروز تولد و شماره شناسنامه خودداري نماييد.

رمز عبور خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

لحظه ورود گذر واژه از عدم فيلمبرداري با گوشي موبايل توسط ديگران اطمينان حاصل نماييد.

عواقب هر گونه سوء استفاده از کاربري شما به دليل کوتاهي در حفظ و نگهداري آن متوجه شما خواهد بود.

 

اطلاعیه مهم

 

دسترسی به اطلاعات آموزشی آسان شد. دانشجویان گرامی می توانند نرم افزار موبایل دانشجو را رایگان و فقط از کانال زیر دریافت کنند.

https://t.me/studentsamasoft

لیست امکانات نسخه 1.1.۴:

1) امکان دریافت خلاصه اطلاعات مالی.

2) امکان دریافت اطلاعات کارنامه تحصیلی.

3) اعتراض به نمره و نمایش پاسخ استاد.

4) امکان دریافت اطلاعات دروس اخذ شده ترم جاری.

5) نمایش اطلاعات بدون اتصال به اینترنت.

6) بالا بردن سطح امنیت نام کاربری و رمز عبور مبتنی بر تصدیق هویت دو عاملی.

 

 

ضمناً در نسخه های بعدی اپلیکیشن موبایل، قابلیت های انتخاب واحد و پرداخت آنلاین شهریه اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

 

به اطلاع تمامی دانشجویان محترم می رساند که معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه جهت تقویت بعد مهارت آموزی دانشجویان و توسعه فرصت های کارآفرینی،دوره های آموزشی ذیل را برای نیم سال اول سالتحصیلی 96-97 برگزار می نماید. این دوره ها رایگان و  به صورت اختیاری بوده و معادل صفر واحد درسی می باشد. دانشجویان می توانند حین ثبت نام ترم جدید نسبت به انتخاب حداکثر دو دوره مهارتی (یک مهارت سخت و یک مهارت نرم) در سیستم سما آموزشی براساس برنامه زمانی ارائه شده اقدام نمایند.لازم به توضیح است که پس از اتمام دوره ها و موفقیت در آزمون نهایی گواهی معتبر گذراندن دورهاز طرف دانشگاه و در برخی دوره ها بصورت مشترک با سازمان فنی و حرفه ای اعطا ء خواهد گردید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه واقع در ساختمان اداری مراجعه نمایند.

 

ردیف

عنوان مهارت

نوع مهارت

میزان ساعت

دانشکده مسئول برنامه ریزی

1

مهارت های شهروندی

نرم

16 ساعت

الهیات

2

مهارت های فنی برق ساختمان و برق صنعتی

سخت

16 ساعت

فنی و مهندسی

3

اصول سرمایه گذاری در بازار سهام

نرم

16 ساعت

علوم پایه

4

مهارت های نامه نگاری اداری و رسمی

نرم

16 ساعت

ادبیات و علوم انسانی

5

مدیریت شبکه های کامپیوتر خانگی

سخت

16 ساعت

فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر

 

 

 

 

تقويم آموزشي و برنامه زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

در نيمسال اول سال تحصيلی 97-96

رديف

از تاريخ

تا تاريخ

شرح

1

18/06/1396

20/06/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 94 و 95

2

21/06/1396

22/06/1396

 انتخاب واحد ورودي هاي 93 و ماقبل

3

 انتخاب واحد ورودهای 96 توسط آموزش دانشکده صورت خواهد گرفت.

4

25/06/1396

13/10/1396

شروع و پايان کلاسها

5

01/07/1396

02/07/1396

حذف و اضافه

6

03/07/1396

14/09/1396

حذف اضطراري (حذف تكدرس)

7

16/10/1396

02/11/1396

شروع و پايان امتحانات

 

 

 

" آدرس رسمی دانشگاه در شبكه اجتماعي سروش جهت دريافت اطلاعيه ها و اخبار ويژه دانشجويان" :

 

https://sapp.ir/azarpr