جهت ثبت نام به اطلاع دانشجويان گرامي جديدالورود مي رساند :

 

جهت ورود به سيستم ثبت نام نوع کاربري خود را بر روي دانشجويان جديدالورود قرار داده و كد كاربري ، كد ملي و كلمه عبور، شماره داوطلبي براي با آزمون و پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) بوده و ۵ رقم آخر کد ملي براي استعدادهاي درخشان مي باشد.

 

کد کاربري :كدملي

كلمه عبور :شماره داوطلبي براي با آزمون و پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) و ۵ رقم آخر کد ملي براي استعدادهاي درخشان

پرينت کد رهگيري در زمان ارسال مدارک ضروري مي باشد.

 

قابل توجه پذيرفته شدگان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در تمامي مقاطع تحصيلي

(دكتري تخصصي - كارشناسي ارشد - آزمون سراسري) سال 1400

برنامه زمان بندی ثبت نام دانشجويان نو ورود

 

1-   ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان دكتري تخصصي 06/06/1400 لغايت 09/06/1400

تا تاريخ 12/06/1400 تمديد شد.

2-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد

۰2/۰8/1400 لغايت 05/۰8/1400

تا تاريخ ۰۷/۰۸/1400 تمديد شد.

3-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان آزمون سراسری (رشته های تحصیلی با آزمون و پذيرش صرفاْ بر اساس سوابق تحصیلی كاربري: كد ملي و كلمه عبور: شماره داوطلبي

۰۷/۰۷/1400 لغايت ۱۱/۰۷/1400

تا تاريخ ۱۴/۰۷/1400 تمديد شد.

۴- ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان بدون آزمون كارشناسي ارشد (استعدادهاي درخشان)

كاربري: كد ملي و كلمه عبور: ۵ رقم آخر کد ملي

  ۰1/۰9/1400 لغايت 03/۰9/1400

تا تاريخ ۰۵/۰۹/1400 تمديد شد.

5-    ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان تکميل ظرفيت كارشناسي ارشد

18/11/1400 لغايت 20/11/1400

تا تاريخ 21/11/1400 تمديد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجوي محترم: لطفا اخبار و اطلاعيه هاي رسمي دانشگاه در حوزه هاي آموزشي و دانشجويي را علاوه بر وبسايت دانشگاه ، در پيام رسان سروش به آدرس

پيگيري نمائيد. @azarpr